For de som har bodd i nabolaget vårt en stund er nok historien rundt Oslo Handelsgym som hovedkvarter for tyske Wehrmacht under andre verdenskrig kjent. Bunkeren under skolegården derimot er det kanskje ikke alle som har hatt anledning til å besøke. Men i forbindelse med avdukingen av Selskabet for Oslo Byes Vel sitt blå skilt over bunkeren i morgen, onsdag 20 september, vil den være åpen for omvisning.

Bunkeren ble anlagt av tyskerne sli at offiserene kunne søke tilflukt under luftangrep. Det antas at den trygge bunkeren var en av grunnene til at Reichskommissar Josef Terboven tok skolen i bruk som sitt hovedkvarter i krigens siste måneder.

Det ble også anlagt en bunker under KNA hotellet og den var knyttet sammen med bunkeren under skolen via en korridor under Parkveien. Den underjordiske bunkeren var militært område frem til årtusenskiftet og etter det har det pågått arbeid for å skape et krigsmuseum der. Blant annet har Norges Hjemmefrontmuseum og en rekke privatpersoner bidratt med i dette arbeidet. Les mer om dette på siden til Oslo Handelsgymnasium her.

Selskabet for Oslo Byes Vel logo - Et levende VikaSelskabet for Oslo Byes Vel har satt opp blå skilt over mer enn 20 personer, steder og hendelser knyttet til andre verdenskrig, og skiltene er markert med ”KRIGEN 1940 -45”.
 Avdukingen av skiltet foretas av byantikvar Janne Wilberg og finner altså sted kl 13.30 i morgen 20 september, i Parkveien 65.

Her finner du mer informasjon om arbeidet til Selskabet for Oslo Byes Vel.

 

Inngange til bunkeren under Oslo Handelsgym - foto/kilde: ohg.vgs.no
Inngange til bunkeren under Oslo Handelsgym – foto/kilde: ohg.vgs.no